سی و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهرمقدس قم با موضوع تصویب بودجه 1399 شهرداری قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم