سی و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهرمقدس قم با موضوع تصویب بودجه ۱۳۹۹ شهرداری قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم