نخستین اجلاسیه روحانیون عضو شوراهای شهر کشور در قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم