نشست خبری رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قم-اسفند1397 - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم