نشست خبری رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قم-اسفند۱۳۹۷ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم