نشست خبری رئیس شورای اسلامی شهر و روسای کمیسیون های تخصصی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم