نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم-آبان۱۳۹۸ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم