نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم-آبان1398 | شورای اسلامی شهر مقدس قم