نشست خبری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم-آبان1398 - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم