نشست خبری رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر قم-آبان1398 | شورای اسلامی شهر مقدس قم