نشست خبری رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر قم-آبان۱۳۹۸ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم