نشست خبری رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر قم-آبان1398 - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم