نشست خبری کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری / آبان 1397 | شورای اسلامی شهر مقدس قم