نشست خبری کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری / آبان ۱۳۹۷ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم