نودویکمین جلسه شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم