پرده برداری از تابلوهای معابر، مزین به نام و تصویر شهدا - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم