پرستاران نمونه قمی در جلسه رسمی شورای شهر قم تجلیل شدند - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم