چشمان قاب گرفته شهدا در دستان خانواده های معظم شهدا - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم