بازدید نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم از سامانه۱۳۷-بهمن۱۳۹۷ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
بازدید نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم از سامانه۱۳۷-بهمن۱۳۹۷

حسن بختیاری اظهار داشت : سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ مراجعات مکرر شهروندان به شهرداری، بروکراسی اداری و حجم ترافیک شهری را کاهش داده و در کمترین زمان درخواست ایشان، پیگیری و پاسخ داده می‌شود که این از اهداف دولت الکترونیک است.