برنامه تلویزیونی شهر من با حضور رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم