تصویب طرح اعطای تسهیلات به ناوگان تاکسیرانی استان قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
تصویب طرح اعطای تسهیلات به ناوگان تاکسیرانی استان قم
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سیدمحمدحسین دهناد رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی قم در گفتگویی از تصویب اعطای تسهیلات به ناوگان تاکسیرانی شهر قم خبر داد.