تیزر گرامیداشت حماسه 9دی | شورای اسلامی شهر مقدس قم