حضور دکتر دهناد؛ رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل در گفتگوی ویژه خبری - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
حضور دکتر دهناد؛ رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل در گفتگوی ویژه خبری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سید محمد حسین دهناد رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم با حضور در ویژه برنامه گفتگوی خبری صدا و سیمای مرکز قم؛ پاسخگوی دغدغه های مردم شریف قم در خصوص معضلات ترافیکی در شهر مقدس قم بود.