حضور دکتر سبحانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع آب گرفتگی معابر شهری - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سید مجتبی سبحانی رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور ائرین شورای اسلامی شهر قم با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیمای نور، پاسخگوی سوالات مخاطبین با موضوع آب گرفتگی معابر شهری بود.