حضور رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری در برنامه بی تعارف ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
حضور رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری در برنامه بی تعارف ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس روح اله امرالهی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری با حضور در برنامه بی تعارف رادیو قم در خصوص تعیین تکلیف املاکی که دارای رای قطعی قلع بوده و قابلیت اجرا ندارند که با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۲ کل کشور تعیین تکلیف خواهند شد، توضیحاتی ارائه داد.