حضور رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل در برنامه گفتگوی خبری شبکه نور – ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
حضور رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل در برنامه گفتگوی خبری شبکه نور – ۱۴۰۲/۰۳/۱۰