حضور نایب رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قم در برنامه بی تعارف - ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
حضور نایب رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قم در برنامه بی تعارف – ۱۴۰۲/۰۲/۱۰

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس محمود مسگری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قم با حضور در برنامه بی تعارف رادیو قم به مناسبت روز نهم اردیبهشت ماه، سالروز تاسیس شوراها، پاسخگوی سوالات و درخواست های مردمی بود.