دومین سالگرد گردهمایی اعضای ادوار شورای اسلامی شهرمقدس قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
دومین سالگرد گردهمایی اعضای ادوار شورای اسلامی شهرمقدس قم

دومین گردهمایی و هم اندیشی اعضای ادوار شورای اسلامی شهر قم با حضور پنج دوره اعضای شورای اسلامی شهر قم و شهردار کلانشهر قم، استاندارقم، فرماندار قم و احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در سال رضوان شهردار قم برگزار گردید.