شهرداری قم در خدمت عزاداران حسینی+ فیلم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
شهرداری قم در خدمت عزاداران حسینی+ فیلم
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم از پای کار بودن همه مناطق شهرداری و سازمان ها برای خدمت رسانی به عزاداران حسینی خبر داد.