فتنه ۹۸ و هشدار رهبر انقلاب برای آمادگی آحاد مردم | شورای اسلامی شهر مقدس قم