قدس؛ نماد مبارزه امت اسلامی | شورای اسلامی شهر مقدس قم