منوریل قم در مسیر حرکت - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
منوریل قم در مسیر حرکت

در سال ۸۸ طرح مونوریل قم کلنگ‌زنی و سازمان قطار ‌شهری قم نیز رسما افتتاح شد. اعلام شد پروژه در سال ۹۰ به بهره‌برداری می رسد اما پس از مدتی این پروژه متوقف ماند.

تورم و افزایش قیمت ارز باعث شد اگر روزی مونوریل برای تکمیل شدن به ۱۰۰یا ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت اکنون نیازش به بیش از هزار میلیارد تومان برسد و دیگر هیچکس حاضر نباشد مسئولیت آن را برعهده بگیرد. به تازگی دولت مسئولیت هزینه های تکمیل منوریل را برعهده گرفته است.

سید محمدحسین دهناد، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم در این رابطه توضیح می دهد.