نشست صمیمانه اعضای شورای اسلامی شهر قم با اهالی شهرک شهید زین‌الدین - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
نشست صمیمانه اعضای شورای اسلامی شهر قم با اهالی شهرک شهید زین‌الدین