نشست صمیمانه اعضای شورای اسلامی شهر قم با اهالی شهرک شهید زین‌الدین | شورای اسلامی شهر مقدس قم