دومین نشست هم اندیشی روسای کمیسیون های فرهنگی شوراهای اسلامی شهرهای حماسه ساز انقلابی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
دومین نشست هم اندیشی روسای کمیسیون های فرهنگی شوراهای اسلامی شهرهای حماسه ساز انقلابی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دومین نشست هم اندیشی روسای کمیسیون های فرهنگی شوراهای اسلامی شهرهای بصیر انقلاب با حضور آیت الله رجبی رئیس موسسه امام خمینی(ره) و سیدمجید امامی دبیر شورای عالی فرهنگ عمومی کشور و روسای کمیسیونهای فرهنگی شهرهای قم، مشهد، اصفهان، جهرم، تربت حیدریه، ورامین، یزد و تبریز در شورای اسلامی شهر قم برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی عوامل فرهنگی تاثیرگذار در جامعه بر اجرای برنامه‌های فرهنگی با رویکرد یکسان تاکید شد. همچنین تدوین تقویم فرهنگی و تبدیل تاریخ به رویدادهای فرهنگی با مشارکت مردم و توجه به صنایع فرهنگی در دستور کار قرار گرفت.