نماهنگ روز 13 آبان / رابطه‌ی گرگ و میش را نمی‌خواهیم! | شورای اسلامی شهر مقدس قم