گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در خصوص تخفیفات دهه بصیرت و دهه فجر - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در خصوص تخفیفات دهه بصیرت و دهه فجر
محمود مسگری سخنگوی شورای اسلامی شهر مقدس قم با ارائه گزارش در خصوص مصوبات جلسه یکصدوهفتادم شورای شهر قم اظهار داشت: یکی از مصوبات این جلسه تخفیفات ۲۰ درصدی شهرداری قم در حد فاصل نهم دی ماه تا ۲۲ بهمن است، که این مهم شامل افرادی است که در مرحله صدور عدم خلاف و پایان کار خواهد بود، در ضمن افرادی که متقاضی استفاده این تخفیف در ماده ۲۴ هستند شامل ۵ درصد تخفیف(شامل املاک شاخته شده) خواهند بود.