گزارش عملکرد کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر قم-تیر1399 | شورای اسلامی شهر مقدس قم