یکشنبه, ۱۷ شهریور , ۱۳۹۸ Sunday, 8 September , 2019
آتش سوزی در قم
تذکرات کتبی در بازار کهنه قبل از حادثه داده شده بود ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
عضو شورای اسلامی شهر قم:

تذکرات کتبی در بازار کهنه قبل از حادثه داده شده بود

محسن محرری با اشاره به آتش سوزی اخیر در بازار کهنه قم، اظهار داشت: چندین گاراژ در این محدوده قرار دارد که همه آنها ناایمن هستند و توسط آتش نشانی مکرر تذکرات داده شده است، آتشنشانان باید دائما از محل های ناایمن بازدید بعمل آورده و تذکرات لازم را بدهند.