دوشنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۸ Monday, 18 November , 2019
آپارتمان در قم
آپارتمان سازی در قم اجتناب ناپذیر است 29 دسامبر 2018
رئیس شورای اسلامی شهر قم:

آپارتمان سازی در قم اجتناب ناپذیر است

رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: رفتن به سراغ آپارتمان سازی در شهر قم به دلیل افزایش جمعیت این شهر اجتناب ناپذیر است.