پنج شنبه, ۱۰ فروردین , ۱۴۰۲ | Thursday, 30 March , 2023
افزایش ۱۶ درصدی تعرفه بهای خدمات سازمان مدیریت پسماند 16 بهمن 1397
رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین خبر داد:

افزایش ۱۶ درصدی تعرفه بهای خدمات سازمان مدیریت پسماند

سبحانی اظهار داشت:تعرفه بهای خدمات سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در سال آینده به صورت میانگین 16 درصد رشد خواهد کرد، این افزایش در زمینه تعرفه جمع آوری، حمل و دفن پسماندهای بیمارستانی 31 درصد خواهد بود.