چهارشنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۰ Wednesday, 8 December , 2021
توجه به حوزه حمل و نقل؛ عاملی برای رسیدن به توسعه پایدار شهری و عدالت اجتماعی 25 آذر 1399
با صدور پیامی صورت گرفت:

توجه به حوزه حمل و نقل؛ عاملی برای رسیدن به توسعه پایدار شهری و عدالت اجتماعی

بخش حمل ونقل به عنوان زیرساخت توسعه، عامل مهم تحرک بخشی اقتصاد است و کارآمدی و توانمندی آن توسعه همه جانبه کشور را موجب خواهد شد، بی شک رسیدن به توسعه پایدار شهری و عدالت اجتماعی در بخش حمل و نقل در گرو همکاری و مساعی تلاشگران در حوزه حمل و نقل می باشد.