یکشنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۲ | Sunday, 24 September , 2023
توجه به حمل و نقل؛ عاملی برای رسیدن به توسعه پایدار شهری 24 آذر 1400
با صدور پیامی صورت گرفت:

توجه به حمل و نقل؛ عاملی برای رسیدن به توسعه پایدار شهری

بخش حمل ونقل به عنوان زیرساخت توسعه، عامل مهم تحرک بخشی اقتصاد است و کارآمدی و توانمندی آن توسعه همه جانبه کشور را موجب خواهد شد، بی شک رسیدن به توسعه پایدار شهری و عدالت اجتماعی در بخش حمل و نقل در گرو همکاری و مساعی تلاشگران در حوزه حمل و نقل می باشد.

توجه به حوزه حمل و نقل؛ عاملی برای رسیدن به توسعه پایدار شهری و عدالت اجتماعی 25 آذر 1399
با صدور پیامی صورت گرفت:

توجه به حوزه حمل و نقل؛ عاملی برای رسیدن به توسعه پایدار شهری و عدالت اجتماعی

بخش حمل ونقل به عنوان زیرساخت توسعه، عامل مهم تحرک بخشی اقتصاد است و کارآمدی و توانمندی آن توسعه همه جانبه کشور را موجب خواهد شد، بی شک رسیدن به توسعه پایدار شهری و عدالت اجتماعی در بخش حمل و نقل در گرو همکاری و مساعی تلاشگران در حوزه حمل و نقل می باشد.