یکشنبه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۸ Sunday, 17 November , 2019
سامانه137
شهرداری باید به دنبال بهبود امکانات و جایگاه سامانه ۱۳۷ باشد 24 ژانویه 2019
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم:

شهرداری باید به دنبال بهبود امکانات و جایگاه سامانه ۱۳۷ باشد

حسن بختیاری اظهار داشت: سامانه 137 و 1888 مراجعات مکرر شهروندان به شهرداری، بروکراسی اداری و حجم ترافیک شهری را کاهش داده و در کمترین زمان درخواست ایشان، پیگیری و پاسخ داده می‌شود که این از اهداف دولت الکترونیک است.