شنبه, ۲۵ آبان , ۱۳۹۸ Saturday, 16 November , 2019
قانون احداث پارکینگ
دور زدن قانون احداث پارکینگ، مشکلاتی را برای قم پدید آورده است 04 فوریه 2019
عضو شورای شهر قم :

دور زدن قانون احداث پارکینگ، مشکلاتی را برای قم پدید آورده است

زین العابدین قراچورلو با ابراز تأسف از عدم پایبندی همه ساخت و ساز کنندگان به اجرای قانون احداث پارکینگ گفت: متأسفانه در مواردی مشاهده می شود که یا پارکینگی احداث نمی شود و یا این که پس از پایان کار، تغییر کاربری پارکینگ اتفاق می افتد.