یکشنبه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۸ Sunday, 17 November , 2019
نائب رئیس سازمان نظام پرستاری استان قم
آمادگی پرستاران قمی برای مشارکت در زمینه اقدامات پیشگیرانه در شهر قم 15 ژانویه 2019
نائب رئیس سازمان نظام پرستاری استان قم مطرح کرد:

آمادگی پرستاران قمی برای مشارکت در زمینه اقدامات پیشگیرانه در شهر قم

جعفری نائب رئیس سازمان نظام پرستاری استان قم گفت: این سازمان آمادگی همکاری با شورای اسلامی شهر قم در زمینه اقدامات پیشگیری و درمانی را دارد.