یکشنبه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۸ Sunday, 17 November , 2019
هسته مرکزی شهر مقدس قم
راه اندازی پارکینگ شهید کاظمی در هسته مرکزی شهر قابل تقدیر است 24 مارس 2019
عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم:

راه اندازی پارکینگ شهید کاظمی در هسته مرکزی شهر قابل تقدیر است

طلایی یکی از مشکلات هسته مرکزی شهر قم را پارکینگ دانست و افزود: با افزوده شدن پارکینگ شهید کاظمی نیز بخش دیگری از مشکلات زائرین در این محدوده حل شده اگرچه نیاز بیشتری به توسعه فضای پارکینگ در مرکز شهر داریم.