یکشنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۲ | Sunday, 24 September , 2023
مسئولیت و پاسخگوئی در کنار هم معنا دارد 12 اردیبهشت 1398
رئیس شورای اسلامی شهر قم:

مسئولیت و پاسخگوئی در کنار هم معنا دارد

جلالی گفت: شورا، امین مردم و امانت دار مسئولیت سنگینی هستند و نگاه جامعه به رفتار ، فعالیت ها و عملکرد آنهاست، نمی توان به عنوان یک مسئول، مسئولیتی را عهده دار شد و پاسخگو نبود، مسئولیت و پاسخگوئی در کنار هم معنا دارد.