شرکت نمایندگان مردم قم در پویش ملی اهدای خون،کار خیر
شرکت نمایندگان مردم قم در پویش ملی اهدای خون،کار خیر
رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: اهدای خون در زنجیره کارهای خیر و بازشدن گره ای از مشکلات بیماران نیازمند به خون می باشد.اهدای خون مزیت های مختلفی دارد از جمله آن ها نجات دهنده جان انسان هاست. خصوصا با فرایندهای که روی خون های اهدای انجام می شود کاربرد بهتر و بیشتری پیدا می کندو بیماران بیشتری نجات پیدا می کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم اعضای شورای اسلامی شهر قم برای کمک به بیماران نیازمند به خون به پویش ملی اهدای خون،کار خیر پیوستند.

این کار خداپسندانه با حضور رییس و کلیه اعضای شورای اسلامی شهر قم در ساختمان مرکزی انتقال خون صورت گرفت .

جلالی رئیس شورای اسلامی شهر قم در حاشیه اهدای خون گفت: اهدای خون در زنجیره کارهای خیر و بازشدن گره ای از مشکلات بیماران نیازمند به خون می باشد.اهدای خون مزیت های مختلفی دارد از جمله آن ها نجات دهنده جان انسان هاست. خصوصا با فرایندهای که روی خون های اهدای انجام می شود کاربرد بهتر و بیشتری پیدا می کندو بیماران بیشتری نجات پیدا می کنند.

وی با اشاره به وقوع حوادث ترافیکی در استان افزود: متاسفانه در کشور ما حوادث و سوانح زیادی اتفاق می افتد یکی از نیاز ها بعد از وقوع، نیاز به خون است که باید رفع گردد. ما هم بنا بر احساس وظیفه و تکلیف برای اهدای خون می اییم تا در بحث اهدای خون و نجات جان انسان ها موثر باشیم.خوشبختانه در انتهای جلسه از همکاران در خواست کردیم و اکثر عزیزان اعضا و بخشی از کارکنان برای این عمل نوع دوستانه آمدند.

اگر ما بتوانیم استمرار اهدای خون را یکی از برنامه های زندگیمان قرار بدهیم علاوه بر سلامت خودمون در راه نجات جان انسان ها قدم برداشته ایم. رئیس شورا اسلامی شهر قم در اخر افزود:امیدوارم شاهد حوادث کمتری باشیم تا نیاز به خون نباشد.

حجت السلام و المسلمین آتش زر عضو شورای اسلامی در حاشیه اهدای خون گفت:

یکی از بهترین ویژگی های مردم شریف استان این است که برای کار های خیر از جمله اهدای خون انگیزه بالایی دارند و حتی بطور مثال در زمان جنگ و یا حوادثی مانند زلزله برای اهدای خون صف تشکیل می دهند و پیشگام در این راه هستند. این یک سنت حسنه است که مردم اانجام میدهندو ماهم همانند هموطنان علاقمند به کار خیر هستیم و بعنوان نمایندگان مردم این کار خیر را انجام داده ایم تا به این کار نوع دوستانه تشویق شوندو حتما در این کار خیر شرکت کنند تا خدایی نکرده روزی نباشد که مردم به خون و فراوردهای خونی نیاز داشته باشند و کسی به اهدای خون مراجعه نکند.

ما این اطمینان را به مردم میدهیم که در انتقال خون کارها بصورت دقیق انجام میشود تا خون اهدای برای خود فرد و گیرنده هیچ ضرری نداشته باشد بنابر این بدون ترس و واهمه خون اهدا کنند.

گفتنی است در پایان اهدای خون نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر قم از از بخش های مختلف انتقال خون بازدید بعمل آوردند.