جزئیات بودجه ۱۴۰۲ شهرداری قم/از رشد هزینه‌های عمرانی تا ایجاد ۱۲۱ ردیف جدید
جزئیات بودجه ۱۴۰۲ شهرداری قم/از رشد هزینه‌های عمرانی تا ایجاد ۱۲۱ ردیف جدید
صابری اظهار داشت: بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال آینده ۶۳ هزار میلیارد ریال بود که در جلسه نخست کمیسیون برنامه‌وبودجه، همچنین در جلسه بررسی درآمدها به عدد ۸۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد، که معادل ۵۴ درصد به نسبت بودجه پیشنهادی شهرداری مصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسین صابری در هفتاد و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به تصویب بودجه شهرداری قم برای سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری قم در جلسات مختلفی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه کمیسیون تلفیق جمع‌بندی نهایی شد.
وی با بیان اینکه کمیسیون‌های مختلف شورای شهر در خصوص این بودجه به جهت تغییرهایی زیادی که داشت ورود جدی داشتند، گفت: تمام کمیسیون‌ها بیش از پنج یا شش جلسه فوق‌العاده را مخصوص این بحث تشکیل دادند.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال آینده ۶۳ هزار میلیارد ریال بود که در جلسه نخست کمیسیون برنامه‌وبودجه، همچنین در جلسه بررسی درآمدها به عدد ۸۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد، که معادل ۵۴ درصد به نسبت بودجه پیشنهادی شهرداری مصوب شد.

وی با تاکید بر اینکه به همین نسبت نیز کمیسیون‌ها به بحث تغییرات ورود داشتند، اذعان کرد: جمع کل درآمدها از ۳۵ هزار میلیارد ریال به ۴۷ هزار میلیارد ریال رسید که ۹۳ درصد رشد پیدا کرد.
صابری همچنین افزایش جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای از ۲۱ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال به ۲۴ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال را مورد توجه قرار داد و گفت: جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی نیز از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسید که البته در این بخش ۹ درصد کاهش داشته‌ایم.

وی ادامه داد: در همین راستا در کمیسیون برنامه‌وبودجه از عدد پیشنهادی سه هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال به هفت هزار و ۷۷۵ میلیارد ریال و سه هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال تغییرات داشتیم که شامل ۲ ردیف افزایشی، یک ردیف کاهشی و یک ردیف حذفی است

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: در کمیسیون خدمات شهری نیز، هزینه‌ها از ۴۰۱ میلیارد ریال به ۶۰۹ میلیارد ریال، مبلغ ۲۰۸ میلیارد ریال تغییر، همچنین ۱۲ مورد ردیف افزایشی، ۱۷ مورد ردیف جدید، یک مورد حذفی و سه مورد کاهشی را داشته‌ایم.
وی یادآور شد: در کمیسیون شهرسازی از چهار هزار و ۹۱۴ میلیارد ریال به ۱۲ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال افزایش رسیدیم و تغییرات هفت هزار و ۳۹۶ میلیارد ریالی، ۲۶ مورد افزایشی، ۱۸ مورد ردیف جدید و هشت مورد هم ردیف کاهشی داریم.
صابری با اشاره به اینکه بیشترین تغییرات در بودجه سال ۱۴۰۲ مربوط به کمیسیون عمران و حمل‌ونقل است گفت: این تغییرات از هشت هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال به ۱۴ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال و به مبلغ پنج هزار و ۸۰۷ میلیارد ریال است.

وی اظهار داشت: این بخش، ۶۷ ردیف افزایشی، ۸۶ ردیف جدید، پنج ردیف حذفی و ۱۰ ردیف هم کاهشی است.
صابری ابراز کرد: در کمیسیون فرهنگی نیز از ۱۴۵ میلیارد ریال به ۴۹۵ میلیارد ریال، تغییر ۳۵۰ میلیارد ریالی و پنج ردیف افزایشی را شاهد هستیم.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر قم اظهار کرد: در مجموع ۱۱۲ ردیف افزایشی، ۱۲۱ ردیف جدید، هفت مورد حذفی و ۲۲ مورد هم کاهشی است.
وی همچنین با بیان اینکه در خصوص تباصر نیز مواردی را اعلام کردیم که لحاظ شود گفت: ۱۸ مورد تبصره ضمیمه بودجه بررسی، و در کمیسیون برنامه‌وبودجه با کمی تغییرات مصوب شد، اما حدود ۷۰ تبصره‌ای که به کمیسیون برنامه‌وبودجه ارجاع شده بود، در نهایت با تصویب ۱۴ مورد آن، در جلسه کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و تغییرهایی حاصل شد.