مدیریت شهری قم در کنار مردم و همراه مردم است
مدیریت شهری قم در کنار مردم و همراه مردم است
نیازمند عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر همراهی مدیریت شهری با مردم گفت: اعمال تخفیف در عوارض علاوه بر تشویق مردم در پرداخت به موقع عوارض نوعی همراهی و درک شرایط کنونی مردم است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، نرجس نیازمند در هفتاد و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اهمیت توجه به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: مدیریت شهری قم در کنار مردم و همراه مردم است.

وی اعمال تخفیف در عوارض را یکی از همراهی‌های مدیریت شهری با مردم دانست و افزود: اعمال تخفیف در عوارض علاوه بر تشویق مردم در پرداخت به موقع عوارض نوعی همراهی و درک شرایط کنونی مردم است.

رئیس کمیسیون زن و خانواده شورای اسلامی شهر قم تاکید کرد: پیشنهاد اعمال تخفیف بیشتر از ۲۵ درصد را در ۴ ماه نخست سال به شهرداری ارایه می‌دهیم تا در صورت امکان این فرصت به شهروندان داده شود.