اکثر تعرفه های سازمان زیباسازی در سال ۹۸ تغییری نخواهد کرد
اکثر تعرفه های سازمان زیباسازی در سال ۹۸ تغییری نخواهد کرد
سید مجتبی سبحانی ثابت با اشاره به تعرفه بهای خدمات سال 98 سازمان زیباسازی شهرداری قم تأکید کرد: جز در هشت مورد مابقی موارد تعرفه بهای خدمات سال 98 این سازمان ثابت بوده و تغییری نخواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم ، سید مجتبی سبحانی ثابت با اشاره به تعرفه بهای خدمات سال ۹۸ سازمان زیباسازی شهرداری قم تأکید کرد: جز در هشت مورد مابقی موارد تعرفه بهای خدمات سال ۹۸ این سازمان ثابت بوده و تغییری نخواهد کرد.

عضو شورای شهر قم نیز در بخشی از این جلسه با اشاره به توافقنامه بین شهرداری و نظام‌مهندسی درباره تعرفه دفاتر نظام‌مهندسی تأکید کرد: تصمیم و توافقنامه‌ای که بین رئیس نظام‌مهندسی قم و شهرداری منعقد می‌شود تصمیم تمام مهندسین قم محسوب شده و رد آن توسط فرمانداری تعجب‌برانگیز است.