باید رغبت مردمی را برای وصول درآمدهای پایدار شهری افزایش داد
باید رغبت مردمی را برای وصول درآمدهای پایدار شهری افزایش داد
زین‌العابدین قراچورلو با اشاره به تعرفه بهای خدمات سال 98 سازمان زیباسازی شهرداری قم عنوان کرد: درزمینهٔ تبلیغات بدنه خودرو نباید هزینه‌های مجددی به شهرداری و شهروندان تحمیل شود، باید رغبت مردمی نیز برای وصول آن‌ها ایجاد شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم ، عضو شورای شهر قم نیز در این جلسه با اشاره به توافقنامه بین شهرداری و نظام‌مهندسی درباره تعرفه دفاتر نظام‌مهندسی عنوان کرد: شهرداری قم در این مصوبه امتیازات بیشتری به نظام‌مهندسی اختصاص داده و ممنوع‌الخروجی بسیاری از مهندسین را از این طریق برطرف کرده است.

زین‌العابدین قراچورلو با اشاره به تعرفه بهای خدمات سال ۹۸ سازمان زیباسازی شهرداری قم عنوان کرد: درزمینهٔ تبلیغات بدنه خودرو نباید هزینه‌های مجددی به شهرداری و شهروندان تحمیل شود، مباحث تعرفه‌ای یکی از بسترهای اصلی درآمدزایی شهرداری‌ها بوده اما باید رغبت مردمی نیز برای وصول آن‌ها ایجاد شود.