از تبلیغات محصولات ایرانی در شهر قم حمایت می کنیم
از تبلیغات محصولات ایرانی در شهر قم حمایت می کنیم
سید مجتبی سبحانی با اشاره به حمایت مدیریت شهری در حوزه تبلیغات شهری از کالاهای ساخت ایران اظهار داشت: بیشترین عوارض تابلوهای تبلیغاتی برای کالاهای خارجی است تا از محصولات استان قم و محصولات ایرانی در شهر قم حمایت کنیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم ،سید مجتبی سبحانی عضو شورای اسلامی شهر قم در ادامه این جلسه با اشاره به عوارض تابلوهای تبلیغاتی در شهر قم اظهار کرد: کمترین عوارض برای این تابلوها مربوط به محصولات تولید شهر قم و بیشترین عوارض تابلوهای تبلیغاتی برای کالاهای خارجی است تا از محصولات استان قم و محصولات ایرانی در شهر قم حمایت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: سازمان زیباسازی شهرداری قم تبلیغات مربوط به بدنه خودروها را نظام مند کرده است و تعرفه مربوط به این تبلیغات براساس مساحت سطوح تبلیغاتی در نظر گرفته می‌شود.