مناسب سازی محیط شهری و نظارت بر اجرای آن بر عهده شهرداری است
مناسب سازی محیط شهری و نظارت بر اجرای آن بر عهده شهرداری است
حسن مالکی نژاد اظهار داشت: مناسب سازی محیط شهری و نظارت بر اجرای آن بر عهده شهرداری است و مقرر شد تا با شهرداری مکاتبه شود تا در سال آینده مناسب سازی محیط به طور جدی دنبال شود

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم ، حسن مالکی نژاد در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید باکری شورای اسلامی شهر قم برگزار شد با اشاره به بررسی بودجه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم اظهار داشت:  اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم بررسی و کلیات بودجه سا آینده این سازمان نیز ارائه شد که پس از بررسی های نهایی آماده ارائه خواهد شد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد یک قطعه زمین در خیابان  شهید کلهری با کاربری فرهنگی و مذهبی پس از استعلام از شهرداری و اداره املاک جهت ساخت مسجد و کانون فرهنگی با حفظ مالکیت شهرداری در اختیار سازنده قرار گیرد.

مالکی ادامه داد: مناسب سازی محیط شهری و نظارت بر اجرای آن بر عهده شهرداری است و مقرر شد تا با شهرداری مکاتبه شود تا در سال آینده مناسب سازی محیط به طور جدی دنبال شود و پیشنهاد می کنیم در طرح های اولیه پروژه و ساختمانها مباحث مناسب سازی محیط شهری دیده شود و آنجایی که تاکنون اجرا نشده بایستی اصلاح گردد.