تخصیص ۹۴۰ میلیارد ریال برای زیرساخت‌ها و هوشمندسازی شهر/رصدخانه شهری قم راه‌اندازی می‌شود
تخصیص ۹۴۰ میلیارد ریال برای زیرساخت‌ها و هوشمندسازی شهر/رصدخانه شهری قم راه‌اندازی می‌شود
آمره با بیان اینکه راه‌اندازی رصدخانه شهری در سال 1402 پیش‌بینی شده است، گفت: برای فاز نخست آن 120 میلیارد ریال درنظر گرفته شده است و این رصدخانه فراتر از یک سامانه خواهد بود و به‌صورت لحظه‌ای بر اساس داده‌ها تحلیل‌های شهری را ارائه می‌دهد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مهندس معصومه آمره با اشاره به اینکه تحقق شهرداری و شورای پاسخگو، شفاف و خدمات‌رسان به مردم در گروی توجه ویژه به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است، اظهار کرد: خوشبختانه در دوره ششم شورای اسلامی شهر گام‌های موثری برای حمایت از حوزه هوشمندسازی شهر برداشته شده است که یکی از آن‌ها تصویب اساسنامه جدید سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم بر اساس ماده ۸۰ قانون شهرداری‌ها است.

وی اضافه کرد: تا قبل از آن بر اساس ماده ۵۴ قانون شهرداری‌ها سازمان فعالیت می‌کرد اما استقلال حقوقی و مالی نداشت تا اینکه با تصویب شورا استقلال مالی پیدا کرد و با ایجاد منابع پایدار، می‌تواند درآمدزایی مستقل داشته باشد و همچنین ۲۱حوزه خدماتی با اساسنامه جدید برای سازمان فاوا تعریف‌ شد.

عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: با حمایت شورای اسلامی شهر شاهد افزایش ۱۱۰ درصدی بودجه سازمان فناوری اطلاعات نسبت به سال گذشته بودیم و اختصاص ۱۱۰۰ میلیارد ریال بودجه برای سال ۱۴۰۲ نشان از حمایت جدی شورای ششم از حوزه  Ict شهر است.

وی ادامه داد: برای پشتیبانی و توسعه خدمات نرم افزاری و پایگاه‌های اطلاعاتی ۲۰۰ میلیارد ریال، برای توسعه زیرساخت و امنیت شبکه و توسعه هوشمند سازی حمل و نقل عمومی ۵۳۰ میلیارد ریال، برای هوشمندسازی شهر و شهرداری قم ۲۱۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است و در مجموع بخش هزینه سرمایه‌ای سازمان فناوری اطلاعات برای توسعه این حوزه ۹۴۰ میلیارد ریال است.

اجرای فاز نخست رصدخانه شهری قم با ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار

آمره با بیان اینکه راه‌اندازی رصدخانه شهری در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است، گفت: برای فاز نخست آن ۱۲۰ میلیارد ریال درنظر گرفته شده است و این رصدخانه فراتر از یک سامانه خواهد بود و به‌صورت لحظه‌ای بر اساس داده‌ها تحلیل‌های شهری را ارائه می‌دهد که این موضوع در تصمیم‌گیری‌های مدیران شهری و استانی بسیار مؤثر خواهد بود.

وی ادامه داد: کمیته فناوری و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر مسئله محور است و با برنامه‌ریزی تخصصی نگاهی راهبردی به امور هوشمند سازی شهری و همچنین اولویت‌ها دارد و البته هوشمندسازی خدمات تنها در توسعه فناوری اطلاعات و تجهیزات خلاصه نمی‌شود و در این راستا تحول فرهنگی و زیرساختی برای ارتقای زندگی شهروندان نیز باید در دستور کار قرار گیرد.