استفاده از سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف در معابر قم در دستور کار قرار گیرد
استفاده از سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف در معابر قم در دستور کار قرار گیرد
دکتر دهناد با تاکید بر استفاده از سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف در معابر گفت: متاسفانه شهر قم در استفاده از سامانه‌های هوشمند شرایط مطلوبی نبوده و با شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم و در مطالعاتی که انجام شده شهرهایی که توانستند کاهش آمار تصادفات را ثبت کنند در استفاده از سامانه‌های هوشمند پیشرو هستند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سید محمد حسین دهناد در هشتاد و پنجمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به آمار تصادفات پلیس راهور و ارژانس در شهرقم اظهار داشت: در شهر قم ۱۴ معبر وجود دارد که عمده تصادفات شهر قم در این موقعیت‌ها و معابر اتفاق می‌افتد که بلوار غدیر یکی از این معابر است.
وی یکی از حادثه خیزترین معابر شهر قم را بلوار غدیر دانست و افزود: بلوار حاج خدا کرم، بلوار ۱۵ خرداد، محور شهید سلیمانی، بلوار کارگر، بنی فضل، جمهوری به ترتیب بیشترین حادثه را در یک سال گذشته به نام خود ثبت کرده اند که باید برای کاهش این تصادفات اقداماتی انجام شود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: برای کاهش تصادفات لازم است در طراحی معابر به اصل انسان محوری توجه ویژه‌ای شود و این اصل در معاونت حمل و نقل شهرداری نیز سالیان گذشته مبنا قرار گرفته است و در طراحی ها اولویت با عابران پیاده و کاربران آسیب‌پذیر است.
وی اولویت در تندراهها را جابه جایی وسایل نقلیه دانست و بیان کرد: اما در معابر شهری تردد با عابر پیاده و ایمنی تردد است و سال گذشته نیز شهرداری مطالعات جامعی نیز در خصوص پیاده راههای پیوسته انجام داده که خروجی آن قابلیت فاز دو و اجرایی شدن دارد.
دهناد رویکرد بعدی را در کاهش تصادفات استفاده از سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات عنوان کرد و گفت: متاسفانه شهر قم در استفاده از سامانه‌های هوشمند شرایط مطلوبی نبوده و با شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم و در مطالعاتی که انجام شده شهرهایی که توانستند کاهش آمار تصادفات را ثبت کنند در استفاده از سامانه‌های هوشمند پیشرو هستند.
وی ادامه داد: برای کاهش تخلفات حادثه خیز باید در زمان کوتاه برنامه ریزی جامعی برای به کارگیری سامانه‌های ثبت تخلف در این ۱۴ معبر انجام دهیم و تعداد دوربین‌ها در بلوار غدیر و بلوار آیت الله بروجردی کم بوده و نیاز به افزایش دوربین دارد تا بتوانیم معابری ایمن تری داشته باشیم.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم موضوع اصلاح هندسی معابر و شیوه‌نامه اجرایی را مطرح و خاطرنشان کرد: باید شیوه نامه جامعی برای اصلاح هندسی معابر پرخطر در شهرداری تدوین شود تا بدانیم چه تعداد نقطه حادثه خیز و پرخطر در سطح شهر داریم.
وی سپس به مطالعات ممیزی معابر شهری در شهرداری قم اشاره کرد و گفت: این مطالعات خروجی‌های خوبی داشته اما باید به حوزه ایمنی در حمل و نقل اهمیت بیشتری بدهیم زیرا می‌توانیم با یک تغییر هندسی بسیاری از معابر پرخطر را ایمن کرده و کاهش تصادفات را داشته باشیم.
دهناد اتخاذ تصمیمات درست را نیازمند اطلاعات کامل و درست دانست و تاکید کرد: پلیس راهور اطلاعاتی را که در هنگام تصادفات در فرم‌های مشخصی پر می‌کنند را در اختیار شهرداری قرار دهند و بعد از هر تصادف فوتی کمیته‌ای تشکیل شده و عوامل منجر به فوت مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد تا اقدامات موثر برای رفع آن انجام شود.
وی سامانه مرکز ارژانس را نیز مورد توجه قرار داد و یادآور شد: این سامانه اطلاعات کاملی را می‌تواند در اختیار ما قرار دهد و می‌تواند به شناسایی نقاط حادثه خیز کمک بسیاری کند و همچنین اطلاعات ثبت تخلفات پلیس‌راهبر نیز میتواند در شناسایی نقاط حادثه خیز می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.