لزوم تشکیل کمیسیون بانوان و خانواده برای مبارزه با توطئه‌های دشمنان
لزوم تشکیل کمیسیون بانوان و خانواده برای مبارزه با توطئه‌های دشمنان
دکتر اسلامی بر لزوم تشکیل کمیسیون بانوان و خانواده در مبارزه با توطئه‌های دشمنان در فروپاشی خانواده تأکید کرد و اظهار داشت: باید وظایف کمیسیون فرهنگی و بانوان را از هم تفکیک کنیم تا حدود فعالیت‌های آنان مشخص شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر حسین اسلامی در هشتاد و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: دشمنان برای فروپاشی خانواده در جامعه اسلامی ایران کمر همت بسته‌اند.

وی از تشکیل کمیسیون ویژه بانوان و خانواده خبر داد و افزود: کمیته بانوان و خانواده از ابتدای شورای ششم فعال بوده و با توجه به توطئه‌های دشمنان برای متلاشی کردن خانواده، در هیئت‌رئیسه تشکیل کمیسیون بانوان و خانواده برای افزایش سطح فعالیت کمیته مطرح و مصوب شد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم  تأکید کرد: در شهرداری نیز باید معاونت و یا اداره کلی با نام بانوان و خانواده تشکیل شود و شهرداری لایحه ان را به شورا تقدیم کند و همچنین وظایف کمیسیون فرهنگی و بانوان باید از هم تفکیک کنیم و تا حدود فعالیت‌های آنان مشخص شود.