معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ حسن طلائی
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ حسن طلائی
.

نام: حسن
نام خانوادگی: طلائی

تحصیلات:

سوابق: